Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu
Ünvan Adı Soyadı Görevi E-Mail
Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ    Enstitü Müdürü szgencyahoo.com
Doç. Dr. İlknur MAYA Enstitü Müdür Yardımcısı mayailknurgmail.com
Doç. Dr. Salim RAZI Enstitü Müdür Yardımcısı salimrazigmail.com
Prof. Dr. Mehmet Ali SALAHLI Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Başkan  msalahlicomu.edu.tr
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkan  dkoksalyahoo.com
Prof. Dr. Okan YAŞAR  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkan  okanycomu.edu.tr
Prof. Dr. Remzi Yavaş KINCAL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkan  rkincalcomu.edu.tr
Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN Temel Eğitim  Anabilim Dalı Başkan   csahin25240yahoo.com
Doç. Dr. Serkan TİMUR Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı serkantimur42gmail.com
Prof. Dr. Alaattin CANBAY Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkan  acanbaygmail.com
Doç. Dr.  İlknur MAYA Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkan  szgencyahoo.com
Prof. Dr.  Ercan KOCAYÖRÜK Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı kocayorukcomu.edu.tr
Enstitü Sekreteri Emel YURDABAK Raportör eyurdabakcomu.edu.tr