Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tez Teslim İşlemleri
TEZLERİN TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Tezinizi Enstitüye teslim etmeden önce lütfen aşağıdaki maddelere göre kontrol ediniz.

 

1- 

Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir.

2- 

Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek biri Türkçe olmak üzere iki dilde 400'şer kelimeyi geçmeyecek yada bir sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır

3- 

Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, tez başlığını, kimin tarafından teslim edildiğini, tez savunma tarihini, tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içeren "Tez onay sayfası"nı mutlaka içermelidir.            
   
Önemli  Not: Belgeyi indiriniz ilgili alanları doldurduktan sonra "Word Programında" yukarıda ki menüden "GözdenGeçir" 'e  tıklayınız, daha sonra "Biçimlendirmeyi Kısıtla" butonun tıklayınız, sağ köşede çıkan menüde "Düzenleyebileceğim Bölgeyi Vurgula" onayını kaldırdıktan sonra çıktı alınız.

4- 

Her tez için "Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu doldurulmuş olmalıdır. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden ulaşabilirsiniz.

5- 

Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu doldurulup kaydedildikten sonra sistem tarafından referans numarası verilecektir. Bu numarayı tezinizin onay sayfasına yazmalı ve cd nizi hazırlarken bu numarayı kullanmalısınız. Bu sayfadan 3 Adet çıktı alınacak imzalanarak Enstitümüze teslim edilecektir.

6- 

Bilimsel Araştırma Projelerinden destek alarak tezini tamamlayan öğrencilerimiz tez iç kapağına "Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmiştir."
"Proje No: ..........."  yazacaktır.

7-

Siyah Bez Cilt yapılmış üzerine ve yanına istenilen bilgilerin yazılmış olduğu 2 Adet TEZ
(Tez Ön Kapak Formatı      - Tez Cilt Sırtı Formatı    )

8-

Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak içeren  2 adet CD
Dosyaları aşağıdaki şekilde isimlendiriniz.
Referansno_tez.pdf
Referansno _ozet_tr.pdf
Referansno _ozet_en.pdf
Referansno_ekler.rar

9-

* CD' LERİN HAZIRLANMASI

Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarını pdf dosyalarına çeviren program için   tıklayınız...   

10-

Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

11-

Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası olarak ayrıca CD'de yer alacaktır.

12-

Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.

13-

Tez ve özetsayfalarınıpdfdosyasıolarakiçeren 2 adet cd. Hazırlanan CD'ler Etiketlenerek     19 cm X 13,5 cm EbadındaSiyahPlastik DVD Kutusuna   yerleştirilecek ve CD kutusu dış kapağı düzenlenerek teslim edilecek.

14-

Tez onay sayfasında jüri üyeleri imzaları dışında yer alan tüm bilgiler bilgisayarda doldurulacaktır.

15-

Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

16-

Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD'de yer alması gerekmektedir.
İstenen Formatlar:
i- Resim Formatları
Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.
GIF (.gif)
PDF (.pdf)
TIFF (.tiff)
JPEG (.jpeg)
ii- Görüntü Formatları
MPEG (.mpg)
Quick Time - Apple (.mov)
Audio Video Interleaved - Microsoft (.avi)
iii-Ses Formatları
Wav (.wav)
MIDI (.midi)
MP3 (.mp3)

17-

Danışmanızın tarafından tezinizi onayladığını gösteren tez inceleme formunu doldurulmalıdır.
Enstitü tarafından tezinizi onayladığını gösteren tez inceleme formunu doldurulmalıdır.  

  Tez incelemesi yapacak Enstitü Müdür Yardımcılarının görev dağılımı
 Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI Doç.Dr. İlknur MAYA                         
  • Fen BilgisiEğitimi Anabilim Dalı
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
  • Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
  • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
  • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı
  • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
  • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
  •  İlköğretim Anabilim Dalı
  •  Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
18-
 Tez Teslim Formu eksiksiz bir şekilde teslim edilmelidir.                   
19-  İlişik Kesme formu hazırlanarak Tez Teslim Formuna eklenecektir.           

20-

 

21-

 
Tez görevlimizce teziniz ve cd lerinizin kontrolü yapılacak eğer sorun yok ise tez merkezine tezinizi yükleyecektir.
Tez görevlimizce işleminiz tamamlanmasının ardından mezuniyet işlemleriniz başlatılacaktır.
Tez tesliminizi tamamlamadan mezuniyet belgesi almanınız mümkün değildir.
Enstitümüz Yabancı Uyruklu Öğrencileri Mezuniyet İşlemleri Esnasında Türkiye Mezunları Bilgi Formunu Doldurmaları gerekmektedir.

 

Ekler

CD Etiketi.doc
CD kutusu dış kapağı.doc
Enstitü tez inceleme formu.doc
ilisik kesme formu.docx
tez inceleme formu.doc
Tez Ön Kapak Formatı.pdf
Tez Onay Sayfasi.docx
tez teslim formu.docx
TÜRKİYE MEZUNLARI BİLGİ FORMU.pdf
 Tez Cilt Sırtı Formatı.docx