Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İdari Personel
Adı Soyadı Görevi İletişim

Emel YURDABAK

 

Enstitü Sekreteri

 

eyurdabakcomu.edu.tr

Tel: (0286) 218 0018 -2898
 

Emine MIHLIARDIÇ

Öğrenci İşleri 

   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 • Eğitim Bilimleri (Doktora)
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi(Yüksek Lisans –Doktora)
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi  (2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Eğitim Programları ve Öğretim

   Temel Eğitim Anabilim Dalı

 • Sınıf Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi

    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

 • Fen Bilgisi Eğitimi

Yazı İşleri
Kısmi Zamanlı Öğrenciler
Anketler

eminemihliardichotmail.com

Tel: (0286) 218 00 18 -2906

 

Ayşe AKÇA  

Öğrenci İşleri 

   Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans) 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

    Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

 • Resim İş Eğitimi

    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

 • Kimya Eğitimi

    Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalı

 • Tarih Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi

Arşiv İşleri
Yazı İşleri
İstatistikler
Tez işlemleri
Diploma İşlemleri

egitimbilimlericomu.edu.tr   

Tel: (0286) 218 00 18 -1518

  

Tülay TOKSÖZ

Öğrenci İşleri

     Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

 • İngiliz Dili Eğitimi(Yüksek Lisans /Doktora)
 • Alman Dili Eğitimi

     Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 • Türkçe Eğitimi  (Yüksek Lisans /Doktora)
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

      Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı

Yazı İşleri

 

toksozcomu.edu.tr

Tel: (0286) 218 00 18 -2906
     

Hicran ÇUBUKÇU

Öğrenci İşleri

Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı

Müdür Sekreterliği

Gelen-Giden  Evrak

egitimbilimlericomu.edu.tr  

Tel: (0286) 218 00 18 -2901
      
Ruşen ARADAN

Taşınır Kayıt Kontrol

Muhasebe Yetkilisi

Personel İşleri 

Ek Ders İşlemleri

Yolluk İşlemeleri

Satın Alma İşlemleri

r_aradancomu.edu.tr   

Tel: (0286) 218 00 18 -2901
  

Nihal DUMAN

 

Taşınır Kayıt Kontrol

Muhasebe Yetkilisi

Personel İşleri 

Ek Ders İşlemleri

Yolluk İşlemeleri

Satın Alma İşlemleri
Tel: (0286) 218 00 18 -2901