Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ders Seçme

Ders seçme işlemeleri Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci tarafından yapılmaktadır. Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için ders seçimi yapması bu seçimin de danışman tarafından onaylanması gerekmektedir. Tez aşamasında olan öğrenciler “Tez çalışması” na kayıt olmak zorundadırlar.

Bir dönemde öğrenci en fazla 15 kredi alabilir.Öğrenci mezun olabilmesi için en az 21 kredi en fazla 30 kredi tamamlaması gerekir. ( Öğrencinin mezun olabilmesi için alınması gereken minimum kredi Anabilim Dalı tarafından belirlenir.)

Öğrenciler Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde danışmanları aracılığı ile ders ekleme bırakma yapabilirler.

Öğrencilerin yönetmelik gereği teorik derslerin %70’ ine uygulamalı derslerin %80’ ine devam etmeleri zorunludur

Neler Yapılmalı ?

  • Ders seçme işlemleri akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci tarafından KBS üzerinden yapılır.
  • Öğrencinin danışmanı tarafından onaylanır. Danışmanca onaylanmayan ders seçimi geçerli olmamaktadır.
  • Öğrenci akademik takvimde yer alan süreler içerisinde danışmanı ile görüşerek sistemden ders ekleme ve bırakma yapabilir.
  • Ekle bırak haftasından sonra öğrenci sistemde onaylanmış derslerini kontrol etmekle yükümlüdür.
  • Yanlış seçilen veya yanlış onaylanan ders ile ilgili yeniden işlem yapmak mümkün olmamaktadır.