Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ders Saydırma

Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları öğrencinin talebi Anabilim Dalı kurul kararı ile Enstitüye bildirilir. 

Neler Yapılmalı?

  • Öğrenci web sayfasında yer alan dilekçe ile ABD başkanlığına başvurur.
  • ABD Başkanlığı Kurul Kararı alır ve üst yazı ile Enstitüye bildirir.
  • EKY kararı alınır.
  • Alınan karar öğrenciye bildirilir.
  • KBS' ye işlenir.