Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Başvuru İşlemleri

Tezli Yüksek Lisans Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 

  • Enstitü Başvuru Bilgi Formu: On-line başvuru sonrasında Öğrenci Bilgi Sisteminden yazıcı çıktısı şeklinde alınacaktır.
  • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik belgesi almaları ve başvuru sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Transkript (Not Dökümü): Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur. Lisans tamamlama programından mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber ön lisans transkriptini de getirmeleri gerekmektedir.
  • 2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi: Tezli yüksek lisans programlarına başvuranların son üç yıl içerisinden ilgili puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir.
  • (Varsa)Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge: ÜDS, KPDS, TOEFL ve uluslararası geçerliliği olan diğer sınavların sonuç belgesi veya Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun sınavının sonucu. Başvuru için dil puanı mecburiyeti yoktur ve adayların dil belgesini getirmeleri zorunlu değildir. Ancak yüksek lisans programına başlamak için bu sınavlardan en az 40 veya eşdeğer puan almak gerekmektedir. Yeterli dil puanına sahip olmayan adayların herhangi bir programa yerleşmeleri durumunda, yeterli dil puanını almaları için bir yıl süre verilir. Gerekli dil puanını aldıktan sonra, ilgili programda öğrenim görmeye başlarlar.
  • (Not)Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalında doktora programına başvurabilmek için adayların yabancı dil puanı olarak kendi dillerinde KPDS-ÜDS’den 80 puan veya TOEFL ve benzeri uluslararası geçerliliği olan sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gereklidir

 


Aday tarafından ……….…adersinden başvuru yapılmalı istenilen belgeler Enstitüye teslim edilmelidir