Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Askerlik İşlemleri

Askerlik işlemleri öğrencinin talebi doğrultusunda yapılır. Kesin kayıt sırasında “Askerlik Durum Belgesi” ile enstitüye başvuran adayın sevk tehiri ilgili kanun gereğince öğrenim süresi ve yaş durumu göz önüne alınarak yapılır. Sevk tehiri ile ilgili Askeralma daire başkanlığından alınan yazı Enstitü tarafından öğrenciye bildirilir.

Kayıt yenilemeyen öğrencilerin durumları ilgili askerlik dairelerine bildirilir.

Sevk tehiri yapılan ancak askere gitmek isteyen öğrenci celp döneminden önce enstitümüze başvuruda bulunarak sevk tehirini iptal ettirmelidir.

Kaydını sildiren ve mezun olan öğrencilerin durumları askerlik dairesine bildirilerek sevk tehirleri iptal edilir.

Neler Yapılmalı
Öğrenci askerlik durum belgesini eklediği talep formunu doldurarak Enstitüye ulaştırır.

Öğrenci işleri öğrencinin talebi doğrultusunda Askeralma Bölge Başkanlıkları ile gerekli yazışmaları tamamlar.
Sonuç öğrenciye bildirilir.