Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Misyon-Vizyon

Misyon

Geleceğin Türkiye’sinin inşasında etkin roller alabilecek, “fikri hür, vicdanı hür”, vatan ve insan aşkıyla dolu, millî ve evrensel değerleri özümseyerek onları geliştirme yeterliliğinde olan, çağdaş düşünceli bireylere sahip olabilmek amacıyla eğitim politikalarının geliştirilmesini, araştırma ve eğitim amacıyla diğer resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliğinin artırılmasını sağlayarak, topluma hizmet etmektir.

Vizyon

Verilen görev doğrultusunda, birey yetiştirmeyi hedefleyen bütün faaliyetlerinde; en ileri bilimsel çalışma ve teknoloji imkânlarından yararlanarak, özgün, yaratıcı, aydın ve insanlığı ileriye götürücü araştırmaların gerçekleştirildiği, eğitim bilimleri alanında üstün nitelikli öğretim üyeleri ve topluma liderlik yapabilen bilim insanı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bir kurum olmaktır.