Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Mevzuat

Mevzuat

Ekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansustu Egi.(Eski)pdf.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Yön.(Yeni).pdf
danışmanlık ve jüri görevlendirme yönergesi.pdf
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Programlarına Başvuru ve Kabul Esasları.pdf
İntihal Kontrol İlkeleri.pdf
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği.pdf
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Uygulama İlkeleri.pdf
Yüksek LisansDoktora Tez Yazım ve Basım Yönergesi.pdf
Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri.pdf
Yükseköğretim Kurumu lisansustu_egitim_ve_ogretim_yönetmeligi.pdf