Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğretim Elemanları İçin

Öğretim Elemanları İçin Formlar

Ekler

Araştırma Görevlisi Bilgi Formu.doc
Ders İçeriği Formu.doc
Ders Yükü Bildirim Formu ( 31. Madde ).xls
Ders-telafi-formu.doc
Dönemlik Ders Yükü Bildirim Formu.xls
Intihal_Form_Sinav_Oncesi.docx
Intihal_Form_Sinav_Sonrasi.docx
Tez İnceleme Kişisel Raporu.doc
Video Konferans Tez Savunma Sınavı Danışman Jüri Teklifi.docx
Yıllık İzin Formu.doc
Yolluk Formu  .xls
Yolluk Talep Formu.doc