Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora Yeterlik Komiteleri
T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA YETERLİLİK KOMİTELERİ

 

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ÜNVANI ADI SOYADI  ÜNİVERSİTESİ  ANABİLİM DALI GÖREVİ  BİTİŞ TARİHİ
 Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL  ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi Başkan 07.11.2020
 Doç. Dr. Aysun YAVUZ  ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi Üye 07.11.2020
 Doç. Dr. Ece Zehir TOPKAYA   ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi Üye 07.11.2020
 Doç. Dr. Bülent GÜVEN  ÇOMÜ Temel Eğitim Üye 07.11.2020
 Dr. Öğr. Üyesi Salim RAZI  ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi Üye 07.11.2020

 
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ÜNVANI ADI SOYADI  ÜNİVERSİTESİ  ANABİLİM DALI GÖREVİ BİTİŞ TARİHİ
 Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL  ÇOMÜ  Yabancı Diller Eğitimi Üye 07.06.2019
 Doç. Dr. Yusuf AVCI  ÇOMÜ Türkçe Eğitimi Üye 07.06.2019
Yrd. Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL ÇOMÜ Türkçe Eğitimi Üye 07.06.2019
Yrd. Doç. Dr. Mehtap ÖZDEN ÇOMÜ Türkçe Eğitimi Üye 07.06.2019
 Yrd. Doç. Dr. Fatih KANA            ÇOMÜ Türkçe Eğitimi  Üye 07.06.2019

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
ÜNVANI ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ  ANABİLİM DALI GÖREVİ  BİTİŞ TARİHİ
 Prof. Dr. Hasan ARSLAN ÇOMÜ Eğitim Bilimleri       Başkan 04.12.2020
 Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL ÇOMÜ Eğitim Bilimleri   Üye 04.12.2020
 Prof. Dr. Hülya GÜVENÇ ÇOMÜ Eğitim Bilimleri  Üye 04.12.2020
 Doç. Dr. İlknur MAYA ÇOMÜ Eğitim Bilimleri  Üye 04.12.2020
Doç. Dr. Nejat İRA ÇOMÜ Eğitim Bilimleri Üye 04.12.2020