Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

DOKTORA ÖĞRENCİMİZİN TEZİNE TOEFL'DAN ARAŞTIRMA DESTEĞİ

-

          Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı öğrencisi Mustafa Çoban’ın, Doç. Dr. Salim Razı danışmanlığında hazırlamakta olduğu doktora tezi, TOEFL Small Grants for Doctoral Research in Second or Foreign Language Assessment (İkinci veya Yabancı Dil Değerlendirmesinde Doktora Araştırması İçin Küçük Hibeler) kategorisinde araştırma bursu ile ödüllendirildi. 

            ETS TOEFL tarafından 2014 yılından itibaren doktora öğrencilerine verilmekte olan ödüller kapsamında bu kategoride ilk kez Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumu desteklenmiş oldu.