Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI

BURS

                    Kısmi Zamanlı Öğrenci Bursunu aşağıda isimleri yazılan öğrenciler kazanmıştır. Adı geçen öğrencilerin Enstitümüz öğrenci işleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Öğrenci No:            Adı Soyadı                    Anabilim Dalı

17290701001        Furkan GÜNEK             Temel Eğitim/Okulöncesi Eğitimi

17291001008        Nilüfer ISMIK                 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Coğrafya Eğt