Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2017-2018 Bahar Dönemi Enstitüler Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı Duyurusu(Son Başvuru Tarihi (11 Ocak 2018 )

-

2017-2018 Bahar Dönemi Enstitüler Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

2017-2018 Akademik Yılı Ocak Dönemi Enstitüler Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 13.00’te Terzioğlu Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde yapılacaktır.

Sınava başvurmak isteyen adaylar 02 Ocak 2018 ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında şahsen ilgili enstitüye başvurarak kayıtlarını yapmak zorundadırlar.

Sınava kayıt yaptırabilmek için adayların ekteki sınav başvuru formunu ve sınav giriş belgesini eksiksiz olarak doldurarak, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Forma yapıştırılacak fotoğrafların son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, sınav ücreti olan 50 TL’yi ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü Ziraat Bankası Şubesi TR770001002294000170005017 IBAN numaralı ''Rektörlük Lisansüstü Yabancı Dil Sınav Ücreti'' hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dekont üzerine mutlaka öğrencinin adı soyadı ve TC kimlik numarası yazdırılmalıdır.

Sınava kayıt olan adaylar ilgili sınava gelirken;

a) Sınava Giriş Belgelerini,

b)Nüfus Cüzdanı veya Pasaportlarını (Bunların dışındaki belgeler kesinlikle kabul edilmez. Nüfus cüzdanında adayın T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır),

c) ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü Ziraat Bankası Şubesi TR770001002294000170005017 IBAN numaralı ''Rektörlük Lisansüstü Yabancı Dil Sınav Ücreti'' hesabına 50 TL’sı yatırıldığına dair; TC Kimlik Numarası, ad ve soyadlarının yer aldığı banka dekontlarını kesinlikle yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Kimlik Belgesi, Sınava Giriş Belgesi ve Banka Dekontunun Aslı (fotokopi ya da faks çıktısı kabul edilmeyecektir) yanlarında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

Yukarıda belirtilen hususların dikkate alınmamasından kaynaklanan problemlerde tüm sorumluluk adaylara aittir.

İşbu duyuru ilgililere ilanen tebliğ niteliğindedir.

Ekler

lisansustu-yabanci-dil-sinavi-basvuru-formu-ve-sinav giriş belgesi.docx